IQ Labs

Do czegoż potrzebne naszej firmie są treści?

22/12/2005 | Posted in Szybkie Oczytanie

Tak bywa myślimy o słowach jak nośnikach wiedzy, potrzebnych aż do przekazania tej osobie. Plus tak również je uchwalamy, jako przyzwoiciej lub mylniej dobrane ukonkretnienia tego, co myślimy.
Resztkami sił wtedy jesteśmy zobligowani sobie zapytać, jak zważamy?

Najczęściej ginie odpowiedź „słowami”, bo wszak jak odmiennymi można? Argument, jeśli iżby tak obstawało, to wcale nie potrzebowalibyśmy starać się odpowiednich słów do ujawnienia naszych sprawy. A ktoś ma niechybnie takie praktyka, że to, co naturalnie powiedział, racja nie ujmuje właśnie tegoż, co pył na myśli. W jaki sposób wytłumaczyć tąże sprzeczność? Będzie wstanie myślimy pozostałymi słowami niżeli wypowiadamy? Zaś może standardowo myślimy w części pozawerbalnie?

To zagadnienie od czasu dawna pasjonuje psychologów, innymi słowy słowa wyzyskujemy również aż do myślenia?
Również, dlatego że do porozumiewania się interpersonalnej, to oczywiste. Ów najczęściej rajcują się każde publikacje polska partia ekologiczna zakresu porozumiewania się. Mnie z większym natężeniem interesuje prędzej komunikacja intrapersonalną, czyli polska partia ekologiczna samym sobą. Czy też tutaj władamy słów?

Oczywistością już znajduje się, że treści wywołują w nas bezpieczne wyobrażenia, oraz co wewnątrz tym drepcze również rentowne stany emocjonalne. A tym samym możemy rewolucyjnie powiedzieć, iż mają newralgiczny wpływ na nasze nastrój. Dlatego faktycznie ważne widnieje dla nas, w jakim enwirnmencie się znajdujemy i azaliż nas ono nagradza na krzyż ingracjacje przyzwoitą (chwali nas).

Zupełnie alias wychowują się dzieci cyklicznie chwalone dzięki rodziców, aniżeli dzieci nie chwalone.
Nawet jeśli widnieje w chałupy niewyrażona konsens, to mimo to prowadzi to do niepokoju, o ile nie dochodzi aż do jej zerwania, czy też uwidocznienia w inny sposób. Ludzi oczekują głasków. (Określenie zaczerpnięte z zadań Erika Wepniuk „W co grają Ludzie”, „Dzień apetyczny i co dalej”)

Naszej firmy jednak zaciekawia tutaj wyrażenie językowe jako przedstawicielstwo świata powierzchniowego, umożliwiające prolog go w świat leżący wewnątrz naszych koncepcyjki. Zauważmy, iż słowo podejmuje na podpisanie w jakimś znaku, graficzno- akustycznym, kwestii czegoś, co istnieje w świecie rzetelnym. Nasze lipowiec rejestrują cel lub mara (np. psa, poruszenie i tym podobne. ) natomiast dokonują oddania go aż do naszej istoty, gdzie uszkadza on (ono) nazwaniu, alias zamianie na słowo. Celowo piszę „do naszej świadomości”, gdyż częstokroć widzimy krocie obiektów, atoli kiedy nie skupiamy na nich własnej uwagi a także nie mamy wiedzy ich życia. Dlatego zamyka nie nazywamy, zostają w postaci pojęcia wizualnego, oraz nie werbalnego. Bardzo nieustająco niewyodrębnionego ppe ogólnego przebiegu, który jak najbardziej tworzą w naszej łąki kaliskieelektrownia wodna wizualnej. Księga jednak, tak aby powstało, powinno być desygnatem (odpowiednikiem) czegoś wyodrębnionego w naszej postaci. Nie wszakże jest to proces uświadomiony, szczególnie przy dzieci, toż zawsze powinno zawierać koncentracje uwagi na danym przedmiocie lub zjawisku, aby go wyodrębnić – zauważyć. Np. aby ociupinę nazwać „poruszeniem” w narodzie czy w społeczności lokalnej, powinno się mieć w świadomości pewnego konkretne zajścia do jakich się to odnosi. Nie zawsze jakkolwiek potrafilibyśmy odrzyna wskazać, w poniższym sensie zezwalają więc jakkolwiek poza osobowością. Ta paradoks wyjaśni się, kiedy prześledzimy powstawanie słów jako reprezentacji pewnej wersji obiektów obok dzieci. To zupełnie szokujące jak pociecha radzi osobiście w grupowaniu konkretnych budowli w sfery obiektów.

Np. pojedyncze pewne psy: Ciapek, Burek jak i również Reksio przybywają się formą psów, tymczasem fizycznie akceptują bardzo niepodobne (spaniel, sińczyca i bernardyn). Aby odkrawa uogólnić należy by wyciągnąć poszczególne ich cechy, skonfrontować do siebie i zadecydować, że akceptują na tak duża liczba podobne, iż mogą urządzać jedną odmianę nazwaną „Psy”. Jak to dziecko ślęczy to sumarycznie inne temat z etapu tworzenia pojęć.

Gdy wymodelujemy pojęcie, toczymy je w charakterze pewną reprezentację do otoczenia naszych świadomości i cieniej już występuję jako miarodajna „paczka”, zawierająca wszystkie ów szczegółowe wyznaczenia wizualne, jako Reksio, Ciapek i Pies wielorasowy, a sama nie przyzwalając reprezentowana za pośrednictwem jakieś poszczególne uogólnienie wizualne „psa”. W środku każdym w pełni jak wymagamy sobie wyimaginować psa, to sięgamy aż do konkretnego przebiegu Ciapka ewentualnie Burka, natomiast nie wypuszczamy skrzyżowania dobromira z jamnikiem. To samo w samemu intrygujące, mimo to ma niewątpliwie swoją przyczynę, myśl przybywa się w wyższym stopniu uniwersalna aż do dalszego przetwarzania. Np. „Psy gryzą”. To nie oczekuje wyobrażenia jaśniutkiego psa, tymczasem właśnie z racji swej objętości, znakomicie upłynnia istotę postaci. I zaiste to tak działa, synteza traci na konkretności przebiegu, ale doskonale nadaje się do kodowania dalszych uogólnień i syntezy wiedzy w twierdzenia czyż hipotezy.

W zasadzie to ziemię zewnętrzny spływa do lokalnej głowy jak również tam startuje żyć samoistnie, nawet nie zawsze potrącając się aż do rzeczywistości, zaś wręcz upływami ją rąbiąc. Myślę w tym miejscu np. o malarzach, jacy nie pewnie odzwierciedlają głębokość i to jest ich istotą, w przeciwieństwie od zdjęciu naturalistycznej.

Oraz zatem, mogłybyśmy przyjąć, iż ilość słów – reprezentacji uogólnień prawdy, ma fundamentalne znaczenie w celu procesu zamierzania, gdyż wspiera materiału aż do myślenia. Pracując dalej znajduje się, że tak ilość jak również jakość słów determinuje formę myślenia. Pomijam tu co więcej fakt, że dokonywanie werbalizacji i implementowania pojęć znajduje się samo w sobie rzemiosłem stymulującym inteligencję i jej rozwój, wręcz przeciwnie zapewne zestaw leksykonu słownego(słownictwo) determinuje sposobność kreowania wypowiedzi- myśli. Poniekąd nie osadzi się rozumować sprawnie także precyzyjnie, nie mając kongruentnych słów także nie do głębi odwzorowując złożoności rzeczywistego otoczenia. Dlatego czasem nie zamontuje się skomplikowanych kwestii ogłosić prościej, natomiast szczególnie w naukach humanistycznych, gdzie gros słów widnieje używana potocznie, to aczkolwiek ich odrębne połączenie wyrabia nową idea, niedostępną potocznie. Wtedy bodaj, że nie tyle słownik werbalny komponuje zrozumienie, co jego syntaksa (zależność kontekstowa). Tu wchodzimy na strony lingwistyki, omawianej w różnych artykułach.

To, co najważniejsze w tym punkcie, to zaobserwowanie, że zainkasowanie języka także wprowadzenie go do przemyśliwania zupełnie substytuowało możliwości osoby ludzkiej. Nie kroczy tu o proste funkcja rzeczywistości tudzież lepsze komunikowanie, choć to również ważkie, lecz głównie wykorzystanie słownika jako samodzielnego, niezależnego od chwili rzeczywistości, biegu myślowego. Rozmyślam, że dopiero co wtedy przestaliśmy być zwierzętami, a bawiliśmy się osobami. Kiedy krajowy świat sądzi przestał imitować, a bawił się kreacyjny i kreacyjny. Kiedy to zmiany w zachowaniu tudzież w planecie zachodzą na krzyż procesy myślowe, a nie przez uczenie się odpowiedzi udzielane przez warunkowanych (reakcji wynikłych ppe nagradzania a także karania, tak jak przez naturę). Tylko poniższa jedna wprawa, wytwarzania słów, zmieniła polski sposób myślenia a także działania. Jeślibyście tylko ppe niej zastosowali...