IQ Labs

O IQ Labs

Pracownia „IQ Labs” powstało w 1999 r. z łączenia zespołów profesjonalistów pracujących w firmie audytorsko- konsultingowej „ACT-Manager” i budy języka angielskiego. Inicjatorem tudzież dyr. Programowym został psycholog, specjalizujący się w przygotowywaniu, Zbigniew Karapuda. Swoją wizją uatrakcyjnienia rodzaju nauczania języków i efektywnego wpływania na postawy osób w praktykach zapalił aż do pracy mnóstwa nauczycieli tudzież trenerów szkolnych, dziś po tej stronie pracujących albo współpracujących spośród firma, w dziale szkoleniowym i trenerskim.

Siedziba IQ Labs przy ulicy Bernardyńskiej

Siedziba IQ Labs trzebielino Bernardyńskiej

Wykorzystując najpóźniejszą wiedzę spośród psychologii postaci i lingwistyki, rozwijamy w Laboratorium „IQ Labs” dowcip nauczania, uwzględniający różnice wyłączne ucznia. Widnieje to doskonale wyjątkowe, albowiem zupełnie adaptuje nastawienie nauczyciela i instruktora do rodzaju prowadzenia zleceń. Dotychczas gros szkół potrzebowała zrealizować osobisty program, górujący lub drugiej kategorii w zależności od materii programu, jednak celem uczestniczył sam aplikacja.

W Pracownia „IQ Labs” celem widnieje uczeń tudzież jego dostrzegalne zmiany w zachowaniu a także mierzalnej przytomności. To aplikację ma pozostawać elastyczny aż do ucznia, tudzież nie słuchacz dla systemu. Założenie to sprawdza się zarówno w celu dzieci na sposób i dojrzałych. Efekty przewalą natychmiastowe a także wyniki w testach nieporównywalne, gdyż nie powielamy ustawicznych błędów, przecież je eliminujemy. Można stwierdzić, że specyficznie dopasowujemy aplikację do następcy. Ma to zastosowanie także w organizowaniu języków, na sposób i w każdym projekcie szkoleniowym, dokąd ważne wydaje się uzyskanie naturalnych zmian postępowań, a lecz również przedstawienie jakiegokolwiek wyrywka przytomności lub swych przekonań. Jeno zmiana postępowań kreuje ostatnie sytuacje a także rozwiązania. Glob przede wszystkim odpowiada na nasze zachowanie, i nie na wiedzę ukrytą. Definicja propagowania mówi, iż uczenie następuję, kiedy odchodzimy nasze styl życia, nie obowiązkowo natychmiast, pod warunkiem nie - to nul się nie nauczyliśmy.

Laboratorium „IQ Labs” wydaje się wyjątkowym polem, gdzie uczy się lecz również uczniów, pomimo tego i instruktorów. To zobowiązuje do dogłębnej przytomności psychologicznej a także olbrzymiego eksperymenty w organizowaniu. Nasza ludzie to niebanalnie uzdolnione osoby ludzkiej i prócz tego otwarte na wiedzę. W zawodach nauczycielskich największe niebezpieczeństwo to szablon. Zamknięcie się w grupie raz wyreżyserowanych informacji a także tylko jej odtwarzanie. To zupełnie zabija pasję a także atrakcyjność, skutkiem tego często elewi stają się również apatyczni i obojętni. Nie pożądają się kształcić.

Aby stało ciekawie zaś atrakcyjnie, należy przede wszystkim być wyposażonym w samemu PASJ Ę . Zaś do tego nieprzerwanie się kształcić, przygotowywać aż do zajęć zaś reagować na osobowość wychowanka. Tylko w tamtym czasie, kiedy słuchacz czy partycypant szkolenia, maca stałą wiadomości zwrotną (feedback), jest wykonalna szybka zaś ciekawa instruktaż. Ale należy to mieć pojęcie, prawda?