Literatura baroku

Okres baroku przypada w Polsce na lata od 1620 do http://projekty-sklepow.pl/ 1764 roku. Są to ramy umowne, na które wpłynęły zmiany pod względem religijności, polityki, egzystencjalny niepokój charakterystyczny dla epoki. Za jednego parapety zielona góra z pierwszych twórców uważa się Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, którego twórczości nie można jednak przypisać sztywno barokowi, przypada ona na schyłek renesansu. Pojawia się w tym okresie literatura sowizdrzalska, literatura straganowa czy jarmarczna. Utwory te charakteryzują się użyciem rubasznego humoru, wyśmiewają sytuacją polityczną i społeczną epoki.