Literatura średniowiecza

Literatura średniowiecza w Polsce

Literatura średniowiecza trwała w Polsce aż pięć wieków, co czyni ją najdłuższą epoką literacką. Dzieła są często niedatowane i anonimowe, trudno więc dojść do tego, jak aluminium 6082 się zmieniała i co miało na nią wpływ.
Wczesne średniowiecze – literatura w Polsce
Z czasów wczesnego średniowiecza, jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa nie ma zachowanych śladów piśmiennictwa. Legendy i opowieści przekazywano sobie głównie ustnie. W wieku chłodziwo X nastąpiło otwarcie się Polski na kulturę zachodnią. Pisano po łacinie, poruszały tematy związane z religią, były to na przykład żywoty świętych. Najwybitniejszymi utworami tej epoki są kroniki pisane przez Galla Anonima.
Znanym kronikarzem był biskup Wincenty Kadłubek. Pełnił on rolę kanclerza Kazimierza Sprawiedliwego. Popularne w tamtym czasie były również roczniki. Opowiadają one o życiu w tamtych czasach, o wielkich bitwach takich jak bitwa pod Grunwaldem czy o panowaniu króli. Pisano także podręczniki.