Literatura średniowiecza - historia

Literatura średniowiecza – od Kazimierza Wielkiego

Za czasów Kazimierza Wielkiego nastąpił rozwój szkolnictwa i kultury. W 1364 projektowanie wnętrz sklepów roku powstała Akademia Krakowska – czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Nadal króluje piśmiennictwo łacińskie. W XV nastąpił rozwój literatury. Coraz częściej powstawały utwory pisane metale kolorowe poznań w języku polskim. Kultura i pismo stały się bardziej powszechne, więcej osób umiało czytać. Twórcami nie byli tylko duchowni, utwory też coraz częściej odchodziły od tematyki religijnej i historycznej.
Powstają satyry wyśmiewające cechy społeczeństwa takie jak lenistwo czy próżność. Twórczość Grzegorza Sanoka nosi już znamiona renesansu.