Epoki literackie

Epoki literackie

Epoki literackie wracają do nas przy każdej omawianej w szkole lekturze czy wierszu. Tworzą je charakterystyczne tendencje, ważne wydarzenia, przemiany charakterystyczne dla danej epoki, https://www.witaminyswanson.pl/ które stanowią ramy między jedną epoką a drugą. Ważnym czynnikiem jest filozofia i poglądy danej epoki – kiedy następuje ich znaczna zmiana, kończy się wiązanki pogrzebowe śródmieście dany okres. W Polsce wyróżniamy następujące epoki:
-średniowiecze – do XVI/XV wieku,
-renesans – XVI/XVII,
-barok – XVII,
-oświecenie XVIII,
-romantyzm – XVIII,
-pozytywizm – od połowy XIX wieku,
-Młoda Polska – lata 1890-1918,
-XX-lecie międzywojenne – 1918-1939,
-literatura II wojny światowej,
-literatura współczesna – po 1945 roku.