Epoki literackie

Epoki literackie Epoki literackie wracają do nas przy każdej omawianej w szkole lekturze czy wierszu. Tworzą je charakterystyczne tendencje, ważne wydarzenia, przemiany charakterystyczne dla danej epoki, Wieniec Warszawa EST. 2002 które stanowią ramy między jedną epoką a drugą. Ważnym czynnikiem jest filozofia i poglądy danej epoki – kiedy następuje ich znaczna zmiana, kończy się dany […]