Prad literacki

Prad literacki

Prąd literacki jest pojęciem węższym niż okres. Podobnie jak w przypadku prądu jest to zespół pewnych cech stylistycznych, ideowych i językowych, powodujący wyodrębnienie danego warsztat samochodowy kraków prądu. Ważna jest tutaj warstwa ideologiczna – prąd zaczyna się zazwyczaj od ogłoszenia przez artystę manifestu. W pierwszej fazie danego prądu pojawiają się dyskusje airflow na dany temat, manifesty, następnie dochodzi do ustosunkowania się do nich pozostałej części społeczeństwa. Dany prąd konkuruje z tymi, które były wcześniej, staje się popularny, a potem nie wnosi już nic innego, więc zanika i pojawia się nowy prąd.

Zobacz stronę autora: trener osobisty w Gdańsku