Prad literacki Prąd literacki jest pojęciem węższym niż okres. Podobnie jak w przypadku prądu jest to zespół pewnych cech stylistycznych, ideowych i językowych, powodujący frezowanie CNC wyodrębnienie danego prądu. Ważna jest tutaj warstwa ideologiczna – prąd zaczyna się zazwyczaj od ogłoszenia przez artystę manifestu. W pierwszej fazie danego tłumaczenia techniczne francuskie prądu pojawiają się dyskusje […]
Okres literacki Okres literacki jest podobnym pojęciem do epoki literackiej. Jest on ściśle związany z historią i ze zmianami w jej obrębie, frezowanie CNC z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Okres literacki charakteryzuje się podobnym stylem literackim i tematyką dzieł danego okresu, spójnością programową. Epoka literacka tłumaczenia techniczne francuskie składa się zaś ze zbioru okresów, mogących reprezentować […]
Literatura renesansu w Polsce Przyjmuje się, że renesans to epoka literacka, która zaczęła się w 1500, a skończyła około roku 1620. Polska odradzała się wtedy, zyskiwała coraz większe znaczenie na mapie Europy, dzięki czemu nastąpił także rozwój literatury. Nadwiślańskie Bractwo Literackie, pierwsze europejskie towarzystwo tego typu, powstało nieco przed początkiem epoki, w roku 1488. Polska […]
Literatura polska – romantyzm Romantyzm jest epoką literacką, którą trwała od 1822 do 1863 roku. Ze względu na to, że królem Polski był rosyjski car, wprowadzono cenzurę, nie wszystkie dzieła można było drukować. W 1818 roku frezowanie CNC Kazimierz Brodziński napisał „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej”, powstawały także inne utwory o […]